Liikkuva lukio

Liikkuva lukio -projektin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria lukioissa. Projektilla tavoitellaan parempaa oppimista, vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä sekä lisää opiskeluintoa.

"Liikkuva lukio" toimii lukiossamme monella tasolla. Merkittävimmän työn tekevät jokaisen toimipisteen liikuntatiimit. Opiskelijoista koostuvien tiimien tarkoituksena on vähentää istumista ja lisätä liikuntaa opiskelijoiden koulupäivään. Tiimit ovat olleet mukana suunnittelemassa toimipisteisiin mm. luokkien kalustuksia, hankkineet välitunneille pelivälineitä sekä järjestäneet erilaisia tempauksia ja teemapäiviä. 

Toimipisteiden tiimit pitävät viikottain liikuntavälitunteja. Opiskelijoiden toiveet huomioidaan suosittujen "liikkavälkkien" suunnittelussa. Tapahtumista esimerkkinä  Jokelan toimipisteessä syksyisin järjestettävä LampiRun, jossa opiskelijat ja opettajat leikkimielisesti kisaavat ottaen mittaa toisistaan. Liikuntatiimit järjestävät ohjelmaa myös hyvinvointiviikoilla.