Liikkuva lukio

Liikkuva lukio -projektin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria lukioissa. Projektilla tavoitellaan parempaa oppimista, vahvempaa osallisuutta, tiiviimpää yhteisöllisyyttä sekä lisää opiskeluintoa.

Liikkuva lukio -projekti toimii lukiossamme monella tasolla. Merkittävimmän työn tekevät jokaisen toimipisteen opiskelijatiimit. Tiimien tarkoituksena on vähentää istumista ja lisätä liikuntaa opiskelijoiden koulupäivään. Tiimit ovat olleet mukana suunnittelemassa toimipisteisiin luokkien kalustuksia, hankkineet välitunneille pelivälineitä sekä järjestäneet erilaisia tempauksia ja teemapäiviä. Isommassa mittakaavassa kyse on koko toimintakulttuurin muutoksesta kohti aktiivisempia koulupäiviä.

Lisäksi koulussamme on toiminut muutaman vuoden ajan hyvinvointivalmentaja, joka avustaa opiskelijoita kohti liikunnallisempaa ja terveellisempiä elintapoja. Opettajat ovat myös saaneet koulutusta liikunnan ja liikkeen merkityksestä hyvinvointiin sekä oppimiskykyyn. Liikkuva lukio on osa opetushallituksen projektia Liikkuva opiskelija.