Tiimitoiminta

Tuusulan lukion kaikissa toimipisteissä toimii opiskelijatiimejä, joiden kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulun toimintaan ja päätöksentekoon. Tiimit muun muassa järjestävät koulun tapahtumia ja teemapäiviä. Opiskelijatiimejä ovat esimerkiksi tutortiimi, opiskelijakunnan hallitus, liikkuva lukio -tiimi, kansainvälisyystiimi, viestintätiimi ja AV-tiimi. Tiimitoiminnasta opiskelija voi saada oman aktiivisuutensa mukaan 1–4 opintopistettä/lukuvuosi.