Avoimet ovet Kellokosken toimipisteessä 27.1. (etänä)

11.01.2022

 

Tuusulan lukion Kellokosken toimipisteen Avoimet ovet pidetään etätapahtumana Teamsissa torstaina 27.1. klo 11-12. Tapahtuma on suunnattu lukio-opinnoista kiinnostuneille yhdeksäsluokkalaisille, jotka harkitsevat hakevansa Kellokosken toimipisteeseen yhteishaussa. Tervetuloa! 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRkNmNmZTUtODg4Mi00Y2VjLTgzZDctZjhiM2U2ZmY4ZGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283f7756a-9c1d-4ae7-8c8d-5442b879fe11%22%2c%22Oid%22%3a%228b2677a0-9b4f-42b0-b2ab-d3499047f920%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Takaisin