Cern-tiedeleiri

CERN-tiedeleirillä opiskellaan hiukkasfysiikkaa sekä teoriassa että käytännössä. Perehdymme muun muassa varatun hiukkasen liikkeeseen sähkö- ja magneettikentässä, hiukkasfysiikan standardimalliin, hiukkaskiihdyttimien ja -ilmaisimien toimintaperiaatteisiin sekä suhteellisuusteoriaan.

Kurssiin sisältyy tutkielman laatiminen ryhmissä. Tutkielmat esitetään muulle ryhmälle ennen tiedeleirille osallistumista. Tähän varataan yksi lauantaipäivä.

Kurssiin kuuluva ensimmäinen tiedematka tehdään joko Helsingin tai Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle, jossa on luento muun muassa hiukkasfysiikasta ja tutustumiskäynti kiihdytinlaboratorioon. Matkaan sisältyy myös lyhyt CERN-esittely.

Kurssi huipentuu tiedekouluun CERNissä, maailman johtavassa hiukkastutkimuskeskuksessa. Tiedekoulussa kuunnellaan suomen- ja englanninkielisiä luentoja, tutustutaan CERNin laboratorioihin ja koeasemiin. Tiedekoulun kesto on kolme päivää, mutta matkaan varataan viisi päivää, jotta ehdimme tutustua myös lähiympäristöön. Tiedekoulun ohella tutustumme Geneven kaupunkiin.

Matkan aikana opiskelijat tekevät videoblogin reissusta. Tiedeleirin jälkeen videoblogi näytetään muulle koulun väelle ja osallistuneet opiskelijat kertovat reissusta.