Sivistyksen toimialueen koronavirustiedote koteihin 18.3.2020

18.03.2020

Suomen hallitus piti tiedotustilaisuuden 18.3.2020 kello 12.30 ja siinä tarkennettiin linjauksia varhaiskasvatusta ja koulua koskeviin ohjeistuksiin:

Varhaiskasvatusta järjestetään kaikille lapsille, mikäli huoltajilla ei ole mahdollista hoitaa lapsiaan kotona. Muistutamme kuitenkin, että lasta ei tule tuoda päiväkotiin sairaana, edes vähäisissä oireissa.

On täsmentynyt, ketkä kuuluvat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön. Tässä linkki, josta voit tarkistaa oman ja perheesi tilanteen.  

Kouluruokailu

Tuusulan kunta ei toistaiseksi järjestä kouluruokailua kotona opiskeleville oppilaille. Kouluruokailu järjestetään lähiopetuksessa oleville.  Haluamme välttää lähikontakteja, kuten ministeriö toivoo.

Teemme kartoituksen 19.3.2020 kouluruokailusta huoltajillemme, joiden lapset opiskelevat kotona. Haluamme tietää, onko kodeilla haasteita tarjota lounasta lapsilleen.

Ohjeet etäopetukseen

Opetushallitus täsmentää ohjeitaan etäopetukseen 18.3.2020 aikana.

Poikkeustilanteesta huolimatta opetus jatkuu, nyt vaan eri tavalla kuin aiemmin. Perusopetuksen osalta on siirrytty poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tästä löydät Opetushallituksen ohjeet, kun ne ilmestyvät.

Perusopetus ja koulut

Järjestämme verkko-oppimisen tukikoulutuksia oppilaille ja heidän huoltajilleen. Käymme koulutuksissa läpi oppilaan näkökulmasta sitä, miten seuraavia kunnassa käytössä olevia verkko-oppimiseen soveltuvia järjestelmiä käytetään. 

  • Edison (kertakirjautumisalusta) 
  • Wilma (viestintäväline) 
  • Google Classroom (sähköinen luokkahuone) 
  • Google Drive (pilvitallennuspaikka) 
  • Google Hangouts (videoyhteys opettajaan) 

Verkko-oppimisen tukikoulutuksiin liitytään tällä linkillä: https://meet.google.com/ida-qxok-sww 

Koulutukseen liittyminen edellyttää mobiililaitteella Google Meet -sovelluksen lataamista tai internet-selainta käytettäessä Google Chrome -selainta.

Koulutuksia järjestetään päivittäin aina klo 17.00 samassa linkissä ensi viikon torstaihin 26.3.2020 asti, joten mikäli ensimmäisiin koulutuksiin mukaan mahtuminen tai teknisten ongelmien takia liittyminen ei onnistunut, on mahdollisuus tulla myöhempiin koulutuksiin. Sisältö on sama kaikissa koulutuksissa.

Muistattehan ilmoittaa lapsenne poissaolosta, jos hänet on ilmoitettu lähiopetukseen. Myös etäopetuksessa olevien osalta on ilmoitettava lapsen poissaolo (sairastuminen), jotta opettaja ei turhaan yritä saada oppilaaseen yhteyttä.

Oppilaille voidaan antaa sellaisia tehtäviä, joissa heitä ohjataan liikkumaan lähiympäristössä turvallisesti. Opettajat muistuttavat oppilaita ottamaan mukaan puhelimen ja avaimet ja liikkumaan turvallisesti liikennesääntöjä noudattaen. Ulkoilu ja muutkin kuin kirjalliset tehtävät tukevat oppilaiden päivärytmiä ja itsenäisen opiskelun mielekkyyttä ja motivaation säilymistä.

Olemme havainneet, että joitakin oppilaita, joilla ei ole lähiopetusta, on tullut tänään koulun pihoille koulupäivän aikana ja pyydämme huoltajia kiinnittämään huomiota asiaan. Oppilaiden tulee osallistua etäopetukseen. Meidän tulee välttää lähikontakteja ja estää koronaviruksen leviämistä.

Perjantaina 20.3.2020 tiedotamme mahdollisista muutoksista koulujen järjestämispaikkoihin. Tänään 18.3.2020 ilmoittautuneita lähiopetukseen koko Tuusulassa oli noin 200 oppilasta.

Varhaiskasvatus ja päiväkodit

Pyydämme varhaiskasvatuksen huoltajia, että tarkennatte Daisy-nettiin lapsen hoitoajat ensi viikkoa varten. Ohjelman lukitukset on poistettu ja lapsen läsnä-/poissaoloja ja hoitoaikoja on mahdollista nyt muuttaa. Tärkeintä on saada tieto, onko lapsenne poissa vaiko paikalla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja siihen liittyvistä huojennuksista on tullut paljon kysymyksiä. Selvitämme asiaa edelleen ja tiedotamme huoltajia, kun siitä on päätös. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme löytämään yhteisen linjauksen muiden kuntien kanssa. Huojennuksia on kuitenkin tulossa.

Perjantaina 20.3.2020 tiedotamme mahdollisista muutoksista varhaiskasvatuksen järjestämispaikkoihin. Tuusulan kunnalliseen varhaiskasvatukseen osallistui noin 230 lasta koko kunnassa.

Tuusulan lukio

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat kaikissa toimipisteissä matematiikan (18.3.), reaalin (19.3.) ja pitkän kielen (20.3.) kokeilla. Opettajiin saa yhteyden parhaiten Wilmassa. Yleisissä opetuksen järjestämiseen liittyvissä pulmissa kannattaa olla yhteydessä oman toimipisteen rehtoriin/apulaisrehtoriin joko Wilmassa tai puhelimella.

Tuusulan liikuntapalvelut

Selvitämme parhaillaan maksuhuojennuksia tiloihin ja palveluihin. Näistä tehdään lähiaikoina päätös.

Liikuntapalvelut julkaisevat vinkkejä liikkumisen edistämiseen päivittäin. Niihin voit tutustua esimerkiksi Tuusulan uimahallin facebook-sivuilla.

Tuusulan nuorisopalvelut

Nuorisotyöntekijät ovat tavattavissa verkkonuorisotiloissa. Verkkonuorisotyötiedot: /sivu.tmpl?sivu_id=8104

 

Yhdyn opetusministerimme Li Anderssonin sanoihin tämän päivän tiedotustilaisuudessa ja haluan välittää lämpimän kiitoksen koko sivistyksen henkilökunnalle ja huoltajille joustavuudestanne ja sopeutumisesta uuteen tilanteeseen.

Yhteistyöterveisin,

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Takaisin


Netland-tuotantoa