Tuusulan kunnan lisäohjeita lukioon, kouluille ja päiväkodeille

15.03.2020

Tuusulan kunnan johtoryhmä kokoontuu maanantaina 16.3.2020 iltapäivällä ja päättää lisätoimista päiväkotien ja koulujen osalta, samoin saamme lisäohjeita maan hallitukselta. Koronavirus on edennyt Suomessa nopeaa vauhtia ja siihen sairastuneiden määrä on kasvanut päivittäin. Seuraavilla toimenpiteillä hidastamme viruksen leviämistä.

Mikäli perheessänne on riskiryhmään kuuluva henkilö, on hyvä harkita, että lapsi tai nuori jää koulusta kotiin opiskelemaan. Mikäli olette palaamassa ulkomaanmatkalta, ohjeistus on, että kotiin tulee jäädä kahdeksi viikoksi. Jos joku perheenjäsenistänne asetetaan karanteeniin, toivomme, että muut perheen koululaiset opiskelisivat kotoa käsin. Toistaiseksi kouluissamme tai päiväkodeissamme ei ole yhtään tartuntatapausta. Jos sellainen tulee perheeseenne, olettehan asiasta yhteydessä koulunne rehtoriin tai päiväkodinjohtajaan välittömästi.  

 

Lukio:

Lukion kirjoitukset pidetään kaikki ensi viikolla (viikko 12) ja lukiolaisten osalta on päätetty seuraavaa: lukion 1. ja 2. luokan oppilaat voivat opiskella hyväksytysti opettajien ohjeiden mukaan tahtoessaan myös kotoa käsin. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuja ohjataan suoraan tilaan, jossa kirjoitukset tapahtuvat ja heitä pyydetään välttämään koulujen muita tiloja ja läheisiä kontakteja muihin oppilaisiin. Kirjoittajille on osoitettu omat wc-tilat. Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat saavat lisäohjeita Wilma-viestinä.

Lukiossa ja kouluissa on varauduttu etäopetukseen siirtymiseen ja meillä on valmius, jos tilanne muuttuu.

 

Peruskoulut:

Peruskoulujen osalta karsimme joitakin toimintoja, jotta vähennämme tartuntariskiä. Opetus tapahtuu pääosin oman luokan kanssa kotiluokassa. Luokkien välisiä tunteja karsitaan ja koulujen välisiä vaihtotunteja (A2-kielet, uskonto) sekä kerhotunteja ei pidetä. Rajoitamme kohtaamisia mahdollisimman paljon ja lukujärjestys on kevennetty.

Kaikkien oppiaineiden tehtäviä voi tehdä myös itsenäisesti kotona. Opettajien antamat tehtävät soveltuvat oppilaan etäopiskeluun. Jos oppilas jää kotiin, ei tarvitse olla huolissaan opiskelun etenemisestä. Tukiopetusta annetaan myöhemmin tarvittaessa.

Vanhempaintapaamiset, vierailut, vanhempainillat ja kaikki retket sekä tapahtumat perutaan toistaiseksi. Ilmoitamme uusista aikatauluista, kun tilanne sen sallii.

Oppilaiden opiskeluvälineet pidetään kotona ja kouluun tuodaan vain päivittäin tarvittavat välineet. Mikäli kävisi niin, että koulut päätetään sulkea, pidämme yllä etäopetusta. Etäopetuksen käytänteitä tarkennetaan ja lisätietoa tulee Wilman, koulun nettisivujen tai sähköpostin kautta, jos Wilma-järjestelmässä on häiriöitä.

 

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuksen avoin kerhotoiminta keskeytetään toistaiseksi 16.3.2020 alkaen.

Kunta toivoo niiden varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajia, jotka ovat siirtyneet etätöihin tai joilla on muutoin mahdollisuus, harkitsemaan lapsensa hoitamista kotona. Mikäli vanhemmat siirtävät lapsensa kotihoitoon, riittää siitä ilmoitus Daisyyn.

Päiväkotiin voi tulla vain terveenä. Mikäli joudumme rajaamaan paikkoja henkilökunnan vähyyden vuoksi, järjestämme hoidon ensisijaisesti terveydenhuollon piirissä työskentelevien lasten huoltajille.

Lapsiryhmien välistä yhteistyötä rajoitetaan ja pitäydytään omissa kotiryhmissä. Vanhempaintapaamiset, vierailut, vanhempainillat ja kaikki muut retket sekä tapahtumat perutaan toistaiseksi.

 

Yhdessä, toisiamme tukien selviämme tästä haastavasta tilanteesta.

Mannerheimin lastensuojeluliitto on laatinut hyvät ohjeet siitä, kuinka lapselle tulisi puhua koronasta.

 

Yhteistyöterveisin,

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja

Markus Torvinen, opetuspäällikkö

Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö

Seppo Kärpänen, Tuusulan lukion rehtori

Takaisin


Netland-tuotantoa