Nuolimerkki Opiskelun tuki

Tuusulan lukiossa opettajat tuntevat opiskelijat. Näin he pystyvät tukemaan heitä opiskelussa ja auttamaan mahdollisissa ongelmatilanteissa. Opettajien lisäksi Tuusulan lukio tarjoaa kattavat opiskeluhuollon ja erityisopetuksen palvelut niitä tarvitseville.


 

Nuolimerkki Erityisopettaja

Mikäli opiskelija juuttuu opiskeluissaan, lukion erityisopettaja voi auttaa häntä opinnoissa eteenpäin. Lukion erityisopetus on pedagogista tukea, joka kohdistuu opiskelustrategioiden harjoitteluun ja motivaation löytämiseen. Tarvittaessa erityisopettaja voi yhdessä aineenopettajan kanssa laatia opiskelijalle oppimisen suunnitelman, jos opiskeleminen on vaikeaa. Yhdessä sovitaan tavoitteet, menetelmät ja seuranta. Opiskelija sitoutuu opiskelemaan suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaikille ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään lukiseula, jonka tulosten perusteella erityisopettaja tekee tarkemmat lukitestit ja kirjoittaa opiskelijoille lausunnon ylioppilastutkintoa varten. Tällöin on mahdollista saada erityisjärjestelyjä ylioppilaskirjoituksissa.

Jaana Nieminen, 040 314 4062

Jokelassa: ma ja ti

Hyrylässä: ke ja pe

Kellokoskella: to


Nuolimerkki Koulupsykologit

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä silloin, kun oppimiseen ja mielialaan liittyvät asiat huolestuttavat ja painavat mieltä. Opintopsykologi ohjaa ja tukee opiskelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesäätelyyn, stressin hallintaan, jaksamiseen ja opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa. Aina on parempi hakea apua kuin jäädä yksin pohtimaan huolestuttavia asioita. Myös vanhemmat, opettajat ja oppilashuoltoryhmän työntekijät voivat ottaa psykologiin yhteyttä, kun he ovat huolissaan jostakin oppilaasta.

Keskustelu psykologin kanssa on luottamuksellista, eikä psykologi kerro nuorten kanssa käymiensä keskustelujen sisällöistä vaikkapa vanhemmille ilman nuoren lupaa. Usein työskentely nuorten kanssa on kuitenkin hyödyllisempää, jos vanhemmat ovat tietoisia tapaamisista ja suhtautuvat niihin myönteisesti.

Opintopsykologille voi varata ajan Wilman kautta. Kerro viestissäsi lyhyesti tilanteestasi ja avuntarpeestasi.

Hyrylä: Mika Rotola-Pukkila, 040 314 4665

Jokela: Sanni Björksten,  040 314 3209

Kellokoski: Essi Rantanen, 040 314 4152


Nuolimerkki Koulukuraattorit

Koulukuraattorin työtä on sekä yksittäisten opiskelijoiden että koko koulu­yhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Koulukuraat­torilla on sosiaalialan koulutus. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sosiaalisiin suhteisiin, elämänhallintaan, vapaa-aikaan tai perhetilanteisiin liittyvissä pulmissa sekä muissa opiskelujen etenemistä haittaavissa tilanteissa (esim. poissaolot, motivaatiovaikeudet). Kuraattoriin voi olla yhteydessä myös silloin, kun ei tiedä, minne tai keneen pitäisi ottaa yhteyttä.  Yhteyttä kuraattoriin voivat ottaa opiskelijat itse, huoltajat tai koulun työntekijät, ja kuraattorin asiakkuudesta sovitaan yleensä myös alaikäisen opiskelijan huoltajan kanssa, poikkeuksena itse kuraattorin vastaanotolle hakeutuvat opiskelijat.

Koulukuraattorina Tuusulan lukion Hyrylän toimipisteessä työskentelee Maija Lehtikangas, jonka tavoittaa koulukeskukselta lähes päivittäin - ainoastaan torstaisin hän on alakoululla. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, puhelimitse tai Whatsappilla (puh. 040 314 3273). Aina voi myös kävellä suoraan kuraattorin työhuoneeseen (huone 22 yläasteen atk-luokan alapuolella), koputtaa oveen ja sopia tapaamisajasta.

Kuraattorina Jokelan toimipisteessä on Jarkko Levola. Kuraattori on paikalla aina maanantaina, tiistaina ja torstaina. Yhteyttä voi ottaa Wilman kautta, puhelimitse  (040 314 4151) tai sähköpostin välityksellä. On myös mahdollista tulla suoraan kuraattorin työhuoneeseen sopimaan tapaamisajasta. Kuraattorin työhuone sijaitsee suoraan koulukeskuksen pääovia vastapäätä.

Kuraattorina Kellokosken toimipisteessä toimii Marika Pesu. Hän on paikalla päivittäin. Kuraattorin huoneeseen kuljetaan ulkokautta A-osan takaosasta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse  (040 314 46329), sähköpostitse tai Wilmassa.


Nuolimerkki Terveydenhoitajat

Terveydenhoitaja tekee terveystarkastuksen joko ensimmäisen tai toisen vuosikurssin opiskelijoille. Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, Wilman kautta, sähköpostilla tai tulemalla paikan päälle. Terveydenhoitajalle voi hakeutua sairaanhoidollisissa asioissa tai muissa terveyspulmissa, mieliala-asioissa, ehkäisyasioissa ja päihdeongelmien vuoksi.

 

Hyrylä: Reetta Manninen, 040 314 3859

Terveydenhoitaja tapaa lukiolaisia maanantaisin ja keskiviikkoisin. Paras asiointiaika ilman ajanvarausta on klo 11.15-12.00.

 

Jokela: Reetta Hokkanen, 040 314 4019

Terveydenhoitajan tavoittaa lukiolta perjantaisin. 

  

Kellokoski: Reetta Hokkanen, 040 314 4019

Terveydenhoitaja on tavattavissa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin.


Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu lukiolaisille ja toisen asteen ammattillisessa koulutuksessa opiskeleville. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat maksuttomia oppilaitoksen toimipisteessä. Alle 25-vuotiaat lukion ja toisen asteen opiskelijat on vapautettu terveyskeskuksen käynti- ja palvelumaksuista.Netland-tuotantoa