Nuolimerkki Opiskelijaetuudet

Lukiolaiset voivat saada opintotukea ja erilaisia matkatukia.

Lukiolaisen etuuksiin kuuluvat myös koulukuraattorin ja koulupsykologin, terveydenhuollon sekä erityisopettajan palvelut. Näistä palveluista on tietoa kohdassa Opiskelijan tuki. Lukiolaisille tarjotaan koululounas.

Myös Suomen Lukiolaisten Liitto tarjoaa jäsenilleen erilaisia etuuksia.

Nuolimerkki Kelan opinto- ja matkatuki Miten opiskelu ja vapaa-aika yhdistetään, dsc_8002

Lukiolainen voi saada Kelan opintotukea täytettyään 17 vuotta. Opintotuen hakeminen ja myöntämisperusteet on esitelty Kelan sivulla.

Kela myöntää matkatukea, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä ja lipun hinta ylittää 54 euroa.

Lisätietoa tuesta

Nuolimerkki Matkahuollon opiskelijakortti

Opiskelija voi hankkia Matkahuollon opiskelijakortin Matkahuollon toimipaikoista ja lippuja myyviltä Matkahuolto-asiamiehiltä. Korttia varten tarvitaan yksi passikuva ja opiskelijatodistus, jonka voi hakea kansliasta. 

Lisätietoa opiskelijakortista ja linkki opiskelijatodistukseen

 

Nuolimerkki Suomen Lukiolaisten Liiton opiskelijakortti

Suomen Lukiolaisten liiton päätehtävänä on edistää, puolustaa ja valvoa lukiolaisten etuja valtakunnallisesti ja paikallisesti. Liiton opiskelijakortilla saa erilaisia etuja ja pääsee osallistumaan opiskelijoiden edunvalvontaan sekä liiton tapahtumiin. 

 


Netland-tuotantoa